Заседание 28 на СОС – 18.12.08

Точки 16 и нагоре: Преставам да гласувам предложения за частни градоустройствени решения, защото съм убеден, че почти всички защитават частни интереси, а не интересите на града. Защо съм сигурен? Защото интересите на града нито са дефинирани, нито се обсъждат. Точка 4: 400 000 лв. За отопление на 100 човека. Поредното безредие. Въздържал се. Точка 5:…

Точки 16 и нагоре:
Преставам да гласувам предложения за частни градоустройствени решения, защото съм убеден, че почти всички защитават частни интереси, а не интересите на града.
Защо съм сигурен? Защото интересите на града нито са дефинирани, нито се обсъждат.

Точка 4:
400 000 лв. За отопление на 100 човека. Поредното безредие. Въздържал се.

Точка 5: относно промяна размера на средната брутна работна заплата за педагогическия и непедагогическия – неделегирани дейности район „Изгрев”

Всъщност в район Изгрев са получили малко по-високи заплати. Значи е било възможно за всички райони. Въздържал се.

Точка 12:
Христо Ангеличин беше прав. Въздържал се.

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари