Заседание 3 на СОС – 06.12.07

Коментари от заседанието: Точки 4 и 5. Принципно против честите промени на бюджета, които при това са представени напълно формално и неясно. Точка дневен ред / Заглавие / Мартин Заимов 1/06.12.2007 Питане № 93-01-1124/21.11.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно липсата на Генерален план за организация на движението в Столична община. . 2/06.12.2007…

Коментари от заседанието:
Точки 4 и 5.
Принципно против честите промени на бюджета, които при това са представени напълно формално и неясно.

Точка дневен ред / Заглавие / Мартин Заимов

1/06.12.2007
Питане № 93-01-1124/21.11.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно липсата на Генерален план за организация на движението в Столична община.
.

2/06.12.2007
Писмо №93-01-1015/17.10.2007г.
.

3/06.12.2007
Доклад №93-00-435/06г./29.11.2007г. промяна в структурата на Столична община.
……….. Въздържал Се

4/06.12.2007
Доклад №93-00-304/16.11.2007г. актуализиране бюджета на Столичната община за 2007г.
……….. Против

5/06.12.2007
Доклад №93-00-305/16.11.2007г. промяна на бюджета на Столичната община за 2007г.
……….. Против

6/06.12.2007
Доклад №93-00-313/26.11.2007г. осигуряване на средства за закупуване на инсталация за предварително третиране (сепариране) на отпадъци.
……….. Въздържал Се

7/06.12.2007
Процедурно предложение от г-н Константин Тилев за прекратяване на дискусията
……….. Против

7/06.12.2007
Доклад №93-00-437/06г./26.11.2007г. изменение на Решение № 410 и Решение № 411 по Протокол № 109/15.05.2007г. на СОС.
……….. Въздържал Се

8/06.12.2007
Доклад №93-00-342/29.11.2007г. промяна персоналния състав на Постоянната комисия по финанси и бюджет и увеличаване персоналния състав на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма. .

9/06.12.2007
Доклад №12-00-826/26.11.2007г. изменение на Решение №764 по Протокол №116/26.07.2007г. на СОС за определяне на метода за приватизация на акционерното участие на Столична община в „Софийски имоти” ЕАД и „Паркинги и гаражи” ЕАД в капитала на „ОЗК” АД, в частта му за размера на продаваните акции. .

10/06.12.2007
Доклад №12-00-852/26.11.2007г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост. .

11/06.12.2007
Доклад №12-00-871/26.11.2007г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост. .

12/06.12.2007
Доклад №93-00-278/17.09.2007г. разрешаване на проблемите възникнали с реституирането на имоти в двора на 7-мо СОУ „Св. Седмочисленици”, ул. „Цар Иван Шишман” № 28. .

13/06.12.2007
Доклад №08-16-169/17.09.2007г. относно именуване на ЦДГ № 9, район „Овча купел”. .

14/06.12.2007
Доклад №94-01-157/24.09.2007г. относно наименуване на улици .

15/06.12.2007
Доклад №08-14-135/05.09.2007г. относно преобразуване на ЦДГ 121 в ОДЗ 96, район „Искър”. .

16/06.12.2007
Доклад №94-З-86/06г./27.11.2007г. относно наименуване на безименна улица в район „Връбница“ с името „Лазарица“. .

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари