Заседания 7 и 8 на СОС – 28.02.08/13.03.08

Коментар на заседания 7 и 8 тук: Бюджет на патерици 01/28.2.2008 Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци. . 02/28.2.2008 Питане № 93-00-246/21.01.2008г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно създаване на залесителен пояс около гробищен парк „Бакърена фабрика”. . 03/28.2.2008…

Коментар на заседания 7 и 8 тук: Бюджет на патерици

01/28.2.2008
Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.
.

02/28.2.2008
Питане № 93-00-246/21.01.2008г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно създаване на залесителен пояс около гробищен парк „Бакърена фабрика”.
.

03/28.2.2008
Питане № 94-М-39/24.01.2008г. от г-н Мартин Заимов – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 894 на Столичния общински съвет от 23.11.2006г.
.

04/28.2.2008
Питане № 93-00-30/29.01.2007г. от г-жа Гергана Алексова – общински съветник, относно проблеми с експлоатацията на пистата Витоша – Конярника.
.
05/28.2.2008
Питане № 93-00-35/30.01.2008г. от г-н Генчо Пастърмов – общински съветник, относно нормалното функциониране на надлеза на спирка ХМС на бул. Александър Малинов, район „Младост”.
.

06/28.2.2008
Доклад № 93-00-7/10.01.2008г., 17.01.2008г. и 22.01.2008г., писмо вх. № 6600-309/29.01.2008г. и нов проект за решение вх. № 93-01-96/12.02.2008г. относно приемане на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.Докл. Бойко Борисов
… За

07/28.2.2008
Доклад № 93-00-36/31.01.2008г. относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 / 23.11.2006г.Докл. Бойко Борисов
… Въздържал Се

08/28.2.2007
Доклад № 93-00-38/04.02.2008г. Процедурно предложение за прекратяване на дискусията.
… За

08/28.2.2008
Доклад № 93-00-38/04.02.2008г. относно приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци.Докл. Бойко Борисов
… Въздържал Се

09/28.2.2008
Доклад № 93-00-311/07г./21.02.2008г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на СО.Докл. Данаил Кирилов, Таня Найденова, Владимир Кисьов, Орлин Иванов, Искра Ангелова-Костова, Орлин Алексиев, Ангел Джамбазки, Лилянда Еленкова, Илия Илиев, Христофор Христов, Димитър Бъчваров, Кирил Арсов, Борислав Стоянов
.
.
.
.

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари