Заседание 13 на СОС – 29.05.08

Коментари от заседанието: Против дневния ред: Лоша организация води до включване на допълнителни точки Точка 12. Решението е неправилно. Банката трябва да се приватизира от СО и другите акционерни дружества. За това е погрешно да се прибират в СО 6те милиона печалба за 2007. Нито една голяма банка няма да раздава печалбите си за миналата…

Коментари от заседанието:

Против дневния ред: Лоша организация води до включване на допълнителни точки

Точка 12.
Решението е неправилно. Банката трябва да се приватизира от СО и другите акционерни дружества. За това е погрешно да се прибират в СО 6те милиона печалба за 2007. Нито една голяма банка няма да раздава печалбите си за миналата година поради кризата в сектора. Още повече, Общинска Банка трябва да се приватизира и 6 милиона увеличение на капитала в момента ще се най-малко удвоят в исканата цена за продажба.

Точка 13.
Въздържал се. Имаше основателни критики към едно по принцип добро предложение. Главната критика беще, че парковете трябва да се управляват с концепция а не да се отдават части от тях, както в случая е отдадена най-апетитнита част на Южен парк.

Допълнителни точки 1,2,3. (16-17-18)
ГЕРБ + АТАКА гласуваха за промяна на управлението в три болници по същия начин по който това беше направено в 12-то Заседание на СОС – липса на прозрачност. В продължение на протеста спрямо назначаването на управителни органи без конкурс, съветниците от Алианс за София НЕ ГЛАСУВАХА.

Точка 28.
Предложих да се отложи гласуването на продажба на общински терен – зелена площ. Предложението ми се прие.

Точка 29.
Против. Друго скандално предложение, което беше едвам прието с един глас на АТАКА.

Точка 30.
Още едно скандално предложение. Далавера започната през 2005/2006г. Успяхме да го отложим.

Точка 33.
Настоях да не се именува малка улица – Св. Йоан Рилски. Предложението ми бе прието.

Точка 35.
Въздръжал се. Не ми харесва името „Елиса”

Точки :

12. Доклад вх. № 1700-3042/1/20.05.2008 г. относно определяне на представители на СО в редовното годишно общо събрание на акционерите в „Общинска банка” АД, както и конкретизиране на задачите им по повод насроченото за 30.05.2008г. редовно годишно общо събрание на акционерите в „Общинска банка”. Докл. Минко Герджиков

13. Доклад вх. № 9301-3348/07.05.2008 г. относно отдаване под наем чрез конкурс за срок от 5 години на част от имот, публична общинска собственост в „Южен парк” III-та част, район „Триадица”. Докл. Минко Герджиков

16. Доклад вх. № 29-00-3021(2)/23.05.2008г. относно провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „V-та МБАЛ – София” АД. Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова, Стоян Маджаров

17. Доклад вх. № 29-00-3030(3)/23.05.2008г. относно провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ІІ-ра МБАЛ – София” АД. Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова, Стоян Маджаров

18. Доклад вх. № 29-00-3032(2)/23.05.2008г. относно провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „І-ва МБАЛ – София” АД. Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова, Стоян Маджаров

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари