Политически коментари

Приемането на бюджета на София като четене на шифрограма

Днес ще се обсъжда бюджета на общината за 2011 г. Многократно съм изразявал голямо неодобрение от финансовото управление на града. Въпреки това, в знак на подкрепа на новоизбрания кмет, подкрепих проекта за бюджет 2010, както и създаването на Комисия за контрол на бюджета. Факт е, че няма качествена промяна. Кметът прие и обеща, че бюджета…