Заседание 15 на СОС – 26.06.08

Коментари от заседанието: Точка 5. Въздържал се. Използват се юридически средства за решаване на политически спорове. Точка 11. Безмислено е да се разглежда доклада на консултантите относно приватизацията на Общинска Банка ако Ковачки не е принуден да продава.

Коментари от заседанието:

Точка 5.
Въздържал се. Използват се юридически средства за решаване на политически спорове.

Точка 11.
Безмислено е да се разглежда доклада на консултантите относно приватизацията на Общинска Банка ако Ковачки не е принуден да продава.

« Предишна публикация
Следваща публикация »

1 коментар

  • http://zhiznfreida.ru БЛOHДИHKA

    Хм, к размышлению… :)