Заседание 17 на СОС – 24.07.08

Коментари от заседанието: Въздържал се по дневния ред: Не е възможно съвестно да се разглеждат и обсъждат такъв брой въпроси. Близо 40 точки са допълнителни. Пълна бъркотия Точка 7: приемане на Плана за развитие на Столична община 2007 – 2013 година. Въздържал се – Нереалистична и чисто формална програма нямаща връзка с реалните ограничения на…

Коментари от заседанието:

Въздържал се по дневния ред: Не е възможно съвестно да се разглеждат и обсъждат такъв брой въпроси. Близо 40 точки са допълнителни.
Пълна бъркотия

Точка 7: приемане на Плана за развитие на Столична община 2007 – 2013 година.
Въздържал се – Нереалистична и чисто формална програма нямаща връзка с реалните ограничения на капацитет на общината, както и липса на каквато и да е политическа ангажираност с програмата от която и да е партия или група.

Точка 16
Анализът противоречи на предложените решения. Договорът за концесиониране е порочен и трябва да се тръгне на чисто.

Точка 28 / Точка 29
Против. Не съм сигурен в контрола. Начинът на разходване на средства получени от продажба на дълготрайни активи е порочен. Болниците се подготвят за приватизация.

Точка 38
Против. Хаотични цели, хаотични решения свързани с един от най-важните проблеми на града – публичния транспорт. Неправилно е в този момент да се продава този имот

« Предишна публикация
Следваща публикация »

Няма коментари