Заседание 21 на СОС – 08.10.08

Заседание 21 на СОС, извънредно, Коментар на единствената точка: “Въздържал се“Защо не подкрепям увеличението на общинското акционерно участие в Топлофикация: А – Общината има голяма отговорност но отговорността на правителството е значително по-голяма Б – Въпреки това щях да подкрепя предложението от чуство за отговорност за отоплението на града ако кметът беше отговорил на въпроса…

Заседание 20 на СОС – 25.09.08

Коментари от заседанието: Точка 4 – Топлофикация Проблемът Топлофикация показва пълната управленска безпомощност както на правителството така и на общината. “За“ да поеме отговорност правителството “Въздържал се“ за алтернативите – пълната мъгла и безпомощност ще продължи. Не виждам капацитет за решаване на проблема. Точка 5 – Заем за метрото “Против“ – няма отчет за досегашните…

Заседание 17 на СОС – 24.07.08

Коментари от заседанието: Въздържал се по дневния ред: Не е възможно съвестно да се разглеждат и обсъждат такъв брой въпроси. Близо 40 точки са допълнителни. Пълна бъркотия Точка 7: приемане на Плана за развитие на Столична община 2007 – 2013 година. Въздържал се – Нереалистична и чисто формална програма нямаща връзка с реалните ограничения на…

Заседание 15 на СОС – 26.06.08

Коментари от заседанието: Точка 5. Въздържал се. Използват се юридически средства за решаване на политически спорове. Точка 11. Безмислено е да се разглежда доклада на консултантите относно приватизацията на Общинска Банка ако Ковачки не е принуден да продава.

Заседание 14 на СОС – 12.06.08

Коментари от заседанието: Точка 6. Фирма Софийски имоти се използва за оценител при условие, че е била в центъра на най-големите злоупотреби в града. Авторитета на нейната оценка е изчерпан. Точка 7. Софийската централна баня трябва да се отдаде на концесия и да няма музей. Борисов тук е прав. Точка 9. Поредното безредно решение свързано…

Заседание 13 на СОС – 29.05.08

Коментари от заседанието: Против дневния ред: Лоша организация води до включване на допълнителни точки Точка 12. Решението е неправилно. Банката трябва да се приватизира от СО и другите акционерни дружества. За това е погрешно да се прибират в СО 6те милиона печалба за 2007. Нито една голяма банка няма да раздава печалбите си за миналата…

Заседание 12 на СОС – 15.05.08

Коментари от заседанието: Точка 7. Въздържал се. Неизпълнимо е. Би трябвало да се разсрочи за две години. Точка 9. Работи се на парче. Против тази практика. Няма ясна стратегия за училищата . Няма причина да се дава приоритет на кабинета по руски за сметка на английски, турски, гръцки, румънски или сръбски. Против да бъде само…