Заседание 14 на СОС – 12.06.08

Коментари от заседанието: Точка 6. Фирма Софийски имоти се използва за оценител при условие, че е била в центъра на най-големите злоупотреби в града. Авторитета на нейната оценка е изчерпан. Точка 7. Софийската централна баня трябва да се отдаде на концесия и да няма музей. Борисов тук е прав. Точка 9. Поредното безредно решение свързано…

Заседание 13 на СОС – 29.05.08

Коментари от заседанието: Против дневния ред: Лоша организация води до включване на допълнителни точки Точка 12. Решението е неправилно. Банката трябва да се приватизира от СО и другите акционерни дружества. За това е погрешно да се прибират в СО 6те милиона печалба за 2007. Нито една голяма банка няма да раздава печалбите си за миналата…

Заседание 12 на СОС – 15.05.08

Коментари от заседанието: Точка 7. Въздържал се. Неизпълнимо е. Би трябвало да се разсрочи за две години. Точка 9. Работи се на парче. Против тази практика. Няма ясна стратегия за училищата . Няма причина да се дава приоритет на кабинета по руски за сметка на английски, турски, гръцки, румънски или сръбски. Против да бъде само…

Заседание 11 на СОС – 24.04.08

Коментари от заседанието: Точка 13. При тази цена на акциите оценяваме банката на 25 мил. лева, което очевидно ще подцени продажбата на нашето акционерно участие, когато то бъде на дневен ред. Точка 16. Пълна неяснота за работата на Интер Експо Център, в които имаме 17%. Точка 18. Не одобрих състава на така наречения Творчески Съвет….

Заседание 10 на СОС – 10.04.08

Коментари от заседанието: Точка 3. За. Наредбата е проблемна, но се гласува съвместно с промяната за кинаджиите, което е важно. За това подкрепих. (Писмо на кинаджиите). Точка 13. Видеонаблюдението е грешна практика, създава грешни навици и поведение и ще съжаляваме сериозно за тази нова практика. Точка 16. Скандално поведение на администрацията. Точка 17. Против за…

Заседание 9 на СОС – 27.03.08

Коментари от заседанието: Точка 4. Въздържах се, защото смятам, че такива комисии трябва да се приемат с единодушие постигнато предварително. Точка 6. Против. БСП постигна отлагане и кмета се съгласи да продължим да субсидираме тази дейност, което значи продължаване на сегашното лошо качество и недостиг. Точка 8. Против. Направих предложение финансирането на училищата да се…

Заседания 7 и 8 на СОС – 28.02.08/13.03.08

Коментар на заседания 7 и 8 тук: Бюджет на патерици 01/28.2.2008 Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци. . 02/28.2.2008 Питане № 93-00-246/21.01.2008г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно създаване на залесителен пояс около гробищен парк „Бакърена фабрика”. . 03/28.2.2008…

Заседание 6 на СОС – 05.02.08

Коментари от заседанието: Точка 7. Предложих отлагана на гласуването с мотива, че това е един от най-важните документи на общинския съвет а това което ни е предложено е крайно некачествено подготвено – без добри аргументи, статистика и изчисления и не позволява добро гласуване. Дисциплинираните съветници на ГЕРБ гласуваха против отлагане и евентуално подобрение. Точка дневен…

Заседание 5 на СОС – 17.01.08

Коментари от заседанието: Точка 7 и 10. Лоши предложения Точка 12. Предложението беше неясно и непълно. Предложих да се отложи, което се прие и предизвика създаването на специална комисия. Точка 13. Бизнес плана на софийска вода е непълен и некачествен и изразява неспособността на СО и на СОС да наложи качествено управление. Не успях да…

Заседание 4 на СОС – 20.12.07

Коментари от заседанието: Точка 7. Наредба за преместваемите обекти и рекламата. Въздържал се защото наредбата е важна, но за пореден път лошо направена: Не бива преместваемите обекти и рекламата да се третират в една наредба. Необходимо е разбирателство с рекламистите за значително намаляване на рекламните площи. Липсва добра организация в общината за прилагане на наредбата….