Приемането на бюджета на София като четене на шифрограма

Днес ще се обсъжда бюджета на общината за 2011 г. Многократно съм изразявал голямо неодобрение от финансовото управление на града. Въпреки това, в знак на подкрепа на новоизбрания кмет, подкрепих проекта за бюджет 2010, както и създаването на Комисия за контрол на бюджета. Факт е, че няма качествена промяна. Кметът прие и обеща, че бюджета…

Днес ще се обсъжда бюджета на общината за 2011 г. Многократно съм изразявал голямо неодобрение от финансовото управление на града. Въпреки това, в знак на подкрепа на новоизбрания кмет, подкрепих проекта за бюджет 2010, както и създаването на Комисия за контрол на бюджета.

Факт е, че няма качествена промяна. Кметът прие и обеща, че бюджета за 2011 г. ще се разглежда от ранната есен на 2010 г. но не успя да наложи този нормален и задължителен принцип. Отново разглеждаме и гласуваме бюджет след началото на неговото изпълнение. Прозрачността на управлението е абсолютно невъзможна, ако бюджета се разглежда и приема през февруари на текущата година. Статуквото отново спечели.

Голямото внимание, което се отделя на увеличението на отделни пера в приходната и разходна част на бюджета измества погледа от многобройни принципни недостатъци в администрацията на общинските финанси. Основният проблем на София и на бюджета на общината не е количеството пари, с които се разполага, а начина на тяхното разходване.

Не е правилно да се разпределят допълнителни суми, които не са на администрацията или на общинските съветници, а на данъкоплатците, преди да има минимално подобрение в системите на управление. Хвалим се с увеличение на бюджета по време на мандата ни, а това не е наша заслуга, а на жителите на града, на европейските данъкоплатци и на банките, които с радост и без много придирчивост финансират най-големия град в България.

Продължава да липсва ясен ред и разбираеми от всички правила за разходването на бюджета от една страна и многобройни примери за злоупотреба, от друга, или както се изрази един млад общинар: „много течове има, г-н Заимов“.

Смятах, че сме постигнали съгласие в общинския съвет – по време на нашия мандат да направим административни и управленски промени за по-добър контрол, за по-голяма прозрачност, за по-голяма качество в процедурите, за по-малко централизация, за повече честност и конкуренция в общинските поръчки. Няма напредък в нито една от тези области. Предложих, при приемането на бюджета за т.г. да се вземат следните решения:

1.Въпреки значителните субсидии и заеми за дългосрочни инвестиции продължаваме порочната практика създадена през последните 20 години да се продават общински имоти и най-лошото – да се продава общинска земя за попълване на приходната част в бюджета. Трябва да си наложим категорична забрана на продажба на общинска земя и вместо това да осигуряваме приходи, като продаваме гъвкаво чрез учредяване и прехвърляне на право на строеж или друг тип право на ползване. Всичко това, ще означава по-ефективно управление на приходите при запазване на дългосрочния публичен интерес.

2.Вътрешният контрол или одит е най-важната и най-слабо развитата дейност в общинската администрация. Задължително е, тя да не е подчинена на администрацията, която проверява, и да бъде увеличен поне трикратно нейния капацитет, включително броя и уменията на съответните служители, както и заплащането им.

3.Разбирам аргументите против прехвърляне на власт към кметовете на райони и опасенията от несигурност и намалена ефективност и качество. Това за което аз настоявам, е да се въведе оперативна децентрализация, да не зависи всяко финансово решение от благоволението на един човек, а да има ясни правила, критерии и ефективно работеща финансова администрация с делегирани правомощия на най-ниските възможни нива. Рискът от злоупотреби не се намалява с ограничаване на правомощията за взимане на решение, а със създаване на добре функционираща паралелна контролна администрация. От началото на мандата предлагам имена на конкретни експерти от ОИСР, от Световната банка и от виенската община, които да изработят програма за реформа в организацията и процедурите на финансовата ни администрация.

4.Честни, прозрачни, ефективни и конкурентни процедури за възлагане на обществени поръчки няма да бъдат постигнати просто със спазването на българските закони, които са доказано несъвършенни, или с участието на общински съветници от различни политически групи в тръжните комисии. Това е невъзножно, дори и поради факта, че общинските съветници имат политическа, но нямат необходимото ниво на икономическа и административна компетентност. По този въпрос може да да бъде постигнат напредък единствено чрез привличане на външна експертиза: от ОИСР, от Европейските общински сдружения или от общини от скандинавските страни, които имат съществен опит в инвестирането на публични средства в общински проекти.

5.Твърдението, че сме въвели елементи на програмно бюджетиране изразява или дълбоко неразбиране, или опит да бъде подведен Общинския съвет. Още през 2005 г., министерство на финансите издаде наръчник за въвеждане на ориентиран към резултатите подход на бюджетиране. Нито един елемент от този наръчник не е въведен в бюджетните процедури на Столична община. Скандално е, че проектите в така наречения инвестиционен списък в бюджета се повтарят от година на година. Много от тях фигурират от началото на мандата ни, без да е отбелязан съществен напредък по тяхното изпълнение. Първа задължителна стъпка, за да можем изобщо да започнем дискусия по темата за програмно бюджетиране, е изготвянето на тригодишна бюджетна прогноза. Втората стъпка е да проучим и утвърдим обществено приоритетните проекти и програми. Третата, е да ги изпълняваме последователно съобразно утвърдените приоритети. Всичко това ми се обещава от 2007 г. насам без да се върши..

6.От три години насам не успявам да разбера защо в общината липсва система за управление на ДДС. Пропуснатите ползи се измерват с десетки милиони лева. Данъчен експерт би могъл да отговори на този въпрос и да даде препоръки за няколко дни.

7.Липсата на контрол от общината над собствената ни поне на 75% Общинска банка е огромен срам и е основна причина за липсата на интерес от сериозни банкови инвеститори за придобиване на акционерен дял в банката. Няма технически или юридически пречки за възстановяването на нормална степен на контрол върху банката. Единствената причина е липсата на воля от страна на Общинския съвет и финансовата администрация.

8.Не разбирам защо позволяваме бившата Държавна сигурност да продължава да има влияние върху съдбата на София. Минко Герджиков има разбираемо лично обяснение за избора си да работи за ДС преди 1989.
Той, може би, е бил полезен на България като агент и, може би, има положителните морални качества необходими за позицията, която заема в момента. Той няма как да осигури подобни качества у многобройните си
началници, учители и колеги от онова време, с които не би могъл да прекрати човешките си взаимоотношения, ако притежава горните морални качества. Логически, морално и политически недопустимо е, човек свързан в миналото с ДС да изпълнява задълженията на заместник-кмет на София.

Рано или късно, статуквото ще отстъпи на едно по-добронамерено, компетентно и модерно финансово управление на София. Изборите тази есен ще помогнат.

« Предишна публикация
Следваща публикация »

9 коментара

 • Сестри Кушлеви

  Късно е, либе, за китка.

  От колко време мустакатият Бонд е зам.-кмет и предлага все един и същи бюджет, от колко време се знае, че бюджетът е калпав, както и че Бонд е Бонд…

 • http://geotok-bg.com Георги Цолов

  Бюджета като цяло отново е от инерционен тип. Сериозни промени няма и това създава сигурност на битието и спокойствие на администрацията !
  От 5 години на вниманието на администрацията ВИСИ предложение за подмяна на отоплителните агрегати (котли) в периферните общински обекти от мазут на земносвързани термопомпи чрез външно финансиране. ДВИЖЕНИЕ НЯМА – вероятно от неразбиране на материята.
  От над 10 години ВИСИ предложение за използване на термалните води в София за отопление на общински обекти – отново движение няма.
  Сега поне контакти на паркингите за електромобили ще има за което Ви поздрявяваме.

 • Обикновен столичанин

  Мартине,

  За какъв бюджет и какво четене на шифрограма дърдориш? Вие, софийските общинари докарахте град като София да потъне в огромни дългове от кражби и далавери. Преди време ти зададох доста конкретни въпроси в твоя блог (можеш да си ги видиш), но и до сега си мълчиш по въпроса. От какво се страхуваш? Ако си честен и почтен човек, за какъвто претендираш, не разбирам защо се правиш на ударен и си траеш? Това ли е модерния десен политик – да си трае и да се спотаява, когато става напечено? Докара се дотам, че дори Кадиев е по-конкретен по много въпроси от теб. Съжалявам, че сигурно горните констатации те натъжават, но такава е обективната истина.

  Нищо не е останало от теб, онова момче, което се бореше за демокрация преди години и затова милиционерите му сцепиха главата. Оял си се и си се омесил с гербаджийските мутри в общината и сега смучете заедно София. От един нормален чонек си се превърнал в един добре охранен, самовлюбен, ходещ балон. Жалко, че продаде София на мутрата Борисов. Спомням си как се яви абсолютно неподготвен в ключовия диспут с тази мутра при Бареков и пропиля надеждата на хиляди хора София да стане един нормален град. Това е истината. Затова бъди сигурен, че повече никога няма да гласувам повече за теб.
  Остани си със здраве.
  Без уважение,
  Обикновен столичанин

 • Обикновен столичанин

  Мартине,

  Да попитам – Защо на 15 февруари 2011 г. общинската комисия по финанси и бюджет /с подписа на заместник-председателя Иван Нейков/ одобри отпускането на безвъзмездна финансова помощ от 800 000 лева на Цветелина Бориславова Карагьозова, председателка на фондация „Кредо Бонум” и на Асен Бориславов Асенов, председател на фондация „София за култура и изкуства”, издател от кръга „Капитал” на фалиралия и забягнал в Сингапур Иво Прокопиев, по проект „Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia Contemporary” и Фестивал на открито в “Западен парк”? Какво е твоето мнение по въпроса?

  Обикновен столичанин

 • Честност

  Г-н Заимов,

  Моля Ви за конкретен отговор. Аз съм гласувал за Вас и за листата на „Алианс за София“ и настоявам да ми отговорите поименно – каква е Вашата оценка за работата на всеки един от десетте общински съветника, които освен Вас влязоха от тази листа.
  Повтарям – на всеки поотделно, защото Вие ни дължите тези няколко думи за всеки Ваш колега.
  Най-вече защото пак идват избори.

 • Обикновен столичанин

  Мартине,

  Защо си траеш за решението на СОС да избере без конкурс фондациите “Кредо Бонум” на Цветелина Бориславова и “София за култура и изкуства” на близкия до кръга „Капитал“ Асен Асенов да кандидатстват за усвояването на средствата по проект “Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia Contemporary” и Фестивал на открито в “Западен парк”. Може би защото единствената известна досега дейност на фондацията на Бориславова е организирането на дискусии на ГЕРБ по време на предизборната кампания. Втората фондация пък няма никаква дейност и е очевадно, че е регистрирана за целите на тази далавера.

  Впрочем конкурсът в случая не е най-важното, защото и да беше организиран такъв, със сигурност печелившите отново щяха да бъдат същите. С две думи искам да ти кажа, че е много тъпо и цинично една мултимилионерка с претенции да е флагман на капитализма и „дясното“ непрестанно да виси и да чака държавата да и отпусне пари, за да свърши нещо.Така беше при НДСВ, така е и при ГЕРБ.

  Не ме интересува дали партньорството на Бориславова (Цветанка Карагьозова) и Столична община е законно. В България обличането на неморалността в законна дреха е най-лесното нещо и се е превърнало в основна форма на правене на бизнес. Не ме интересува и какво ще бъде културното мероприятие, което ще организира Бориславова с тези 800 000 лева. Вероятно, когато му дойде времето с фанфари ще подкарате стадото да благодари на г-жа Бориславова за обществената дейност, която развива с общите ни пари. Интересува ме това, че цялата тази простотия ще остане без последствия, ще се реализира и дори ще бъде обявена за огромен успех на Столичната община.

  И затова искам да попитам като бивш твой избирател: Защо си траеш? И ти ли си от това котило?

  Обикновен столичанин

 • Обикновен столичанин

  Мартине,

  Защо вероятно на хиляди софиянци са направени погрешни данъчни изчисления? Кой ще понесе политическата и административна отговорност за това безобразие?

  Ако ти имаш поне малко достойнство като политик с дясно мислене трябва незабавно да обявиш своята индивидуална позиция по това безобразие, свързано с умишлено ограбване на твоите съграждани, които поне на думи твърдиш, че обичаш.

  Твоето мълчание по този и другите въпроси, пред които стоиш безмълвен с месеци ще означава, че и ти си част от ГЕРБ-аджийското статукво. Мисли бързо, момче. Времето и гражданите на столицата няма да те чакат да се накумиш. Бъди сигурен, че в най-скоро време при всички случаи ще ти бъде потърсена отговорност както за всяко твое действие, така и за твоето бездействие.

  Обикновен столичанин

 • Обикновен столичанин

  Г-н Заимов,

  Ти може да си траеш, по зададените в този блог въпроси, но аз ще продължа да те питам в качеството ти на завестник кмет избран със синята бюлетина.
  Сега нъпросите са:
  1. Защо конкурсната документация за обществената поръчка на 18 метровлакове за втория метродиаметър на Софийското метро е била подготвена умишлено по начин, който фаворизира руската компания „Метровагномаш” и дискриминира останалите участници и големите европейски производители?
  2. Кой и как ще понесе политическата отговорност за това откровено нарушаване на ЗОП?
  3. Ти лично какво направи, за да спреш това безобразие?

  Не забравяй, че времето не чака. Аз и такива като мен, обикновени столичани, ще ти потърсим сметка за мълчанието и бездействието през всичките четири години престой и бездействие в общината. Мълчанието ти ме кара да си мисля, че съвсем си се оял.

  Обикновен столичанин

 • http://martinzaimov.quipu.bg MartinZaimov

  @ Честност

  СДС подведе и мен и избирателите. Положих много усилия за да се науча да работя с петимата съветника на СДС – напълно неуспешно. В бъдеще бих работил единствено с Николай Желев.

  Имам относително добри работни отношения със съветниците от ДСБ. Най-загрижен и искрено заинтересован от проблемите на София е Вили Лилков.